Vårt barnesyn

Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi...

Les mer

Fysisk aktivitet

Barna i Espira Fenstad er mye ute og vi er glade i å gå på turer i nærmiljøet vårt. Vi legger til rette for små turer og lengre turer tilpasset barnets alder. Barna lærer å ivareta naturen og oppleve den...

Les mer

Språkleken BRAVO

Språkleken BRAVO er et pedagogisk arbeidsverktøy, som har som hensikt å stimulere og ivareta barns språk og helhetlige utvikling. Med helhet mener vi de faktorene som spiller inn i barnets utvikling, som sammen danner et felles læringsgrunnlag. I BRAVO...

Les mer

Satsingsområde

Ved utarbeidelse av målområde ønsket vi å videreføre og utvide fokuset på barns selvfølelse og identitet, samt tydeliggjøre hvor avgjørende det er at de voksne er aktive støttespillere og gode rollemodeller i hverdagen. Alle voksne i barns liv har...

Les mer
Personvern og cookies