Fornøyde foreldre

Hvert år gjennomfører Espira en foreldreundersøkelse.

I denne undersøkelsen får vi tilbakemeldinger fra foreldrene på hva som er bra med barnehagen, og hvordan vi kan utvikle oss til å bli enda bedre.

Vi er stolte over å kunne si at mange foreldre er svært fornøyde med våre barnehager. I gjennomsnitt hadde våre barnehager i år en score på 5,3 av totalt 6 mulige!

Bildeserie02

Nedenfor har vi plukket ut noen svar på spørsmålet «Kan du si litt om hva ved Espira Fenstad du er mest fornøyd med?»

  • “Personalet i barnehagen er gode til å møte barna der de er! De følger opp initiativ, undrer og fordyper seg sammen med barna. Barna får opplevelser i nærmiljøet og innsikt i hvilke ressurser som kan finnes der. Opplever at de voksne er der barna er og de virker genuint interessert. Barnehagen virker å inkludere alle, uavhengig av funksjonsnivå eller evt utfordringer og bidrar på denne måten ti å gi barna våre et godt menneskesyn.”
  • “Engasjerte ansatte som er fine forbilder for barna i barnehagen. Synes det er fint at de ansatte på de ulike avdelingene kjenner til alle barna på tvers av avdelingene. Alle hilser og vinker hadet med navn på barna når vi skal hjem. Gode strukturer og gode holdninger i barnehagen.”
  • “Positive og engasjerte voksne. Det synes å være en god, fornuftig bruk av utetid. Er det mulig å være ute, så er dere det. dere er flinke til å skape møteplasser mellom barnehagen og foresatte / familie med påskefrokost, sommeravslutning, høstsuppe, FN-dag bl.a. Dette er viktig for å bedre samholdet på tvers av de foresatte, samt mellom foresatte og barnehagen i seg.”
  • “Det virker som om alle barn og ansatte er genuint glade for å være sammen. Stemningen er veldig god og det er mye positiv energi. Dette gjør at alle føler seg trygge og verdsatt. Ellers er det flott at barna lærer mye forskjellig og er ute på spennende utflukter.”
  • “Barnehagen er generelt mye ute, noe som oppleves som svært positivt. Barna blir godt ivaretatt samtidig som de får utforske, erfare og utvikle seg.”
  • “At de er mye ute, at barna blir sett. At dere lytter og forstår.”
  • “De ansatte og dem utfordrer barna godt. Mye aktivitet som er gøy for barna.”
  • “Se barna, å kjører dagen på barna sine premisser. Kan godt avskjære fra dagens plan hvis noe mer interessant hender.”
Personvern og cookies