Barnegrupper

Espira Fenstad er delt inn i 4 avdelinger: Drømmeland 0-2 år, Fantasihagen 2-4 år, Kunnskapsriket 4-6 år, i tillegg har vi en utegruppe Eventyrskogen 3- 6 år, som er på tur 4 dager i uka.

I Espira Fenstad møter du et personal som er opptatt av å gi barna i vår barnehagen «En fantastisk start på livet!», gjennom å inspirere og oppmuntre barn til å oppleve mestring og glede i hverdagen.

Hvert enkelt barn er unikt for oss,, og det er viktig for oss å veilede barn til å se hverandres behov, vise hensyn og respekt. Vi har opparbeidet oss bred erfaring med barn med ulike behov og ser på det som en berikelse for hele barnegruppen.

Vi har et fantastisk uteområde, som byr på motoriske utfordringer for store og små.

På tirsdager har vi fellesdag ute i barnehagen, denne dagen har vi aktiviteter med fokus på våre satsningsområder: Språk, bevegelse og realfag.

Personvern og cookies