Barnegrupper

Espira Furuholmen er delt inn i 3 avdelinger Pumba 0-3 år, Simba 2-3 år og Løvehjerte 4-6 år.

Vi vil at barna skal nyte godt at personalets ressurser uavhengig av hvilken avdeling de går på og oppmuntrer dem derfor til å gå på besøk til andre avdelinger. Vi har kor en gang i uka, og fellessamlinger en gang i måneden.

Felles for alle avdelingene er at det er en grunnbemanning på fire ansatte. I følge Lov om barnehager skal det være en pedagogisk leder og pedagog 2 på hver avdeling.

Personvern og cookies