Språkleken BRAVO

Språkleken BRAVO er et pedagogisk arbeidsverktøy, som har som hensikt å stimulere og ivareta barns språk og helhetlige utvikling. Med helhet mener vi de faktorene som spiller inn i barnets utvikling, som sammen danner et felles læringsgrunnlag.

I BRAVO utforsker barna omgivelsene sine i korte økter sammen med engasjerte voksne. Gjennom syn, hørsel, taktilsans, smak og lukt får de presentert ord og begreper via kort knyttet til fagområdene i rammeplanen. Disse begrepene illustreres med bilder eller konkreter, og barna skal utforske omgivelsene ved å bruke kropp, sanser og språk.

Språkleken BRAVO er en lek for barn i alle aldre og alle funksjonsnivåer. I leken er det ingen vinnere eller tapere, fordi det er en lek. Det skal være lystbetont å delta, og barnet vil ikke bli målt etter sine prestasjoner. Målet er at barna skal få tilgang til informasjonen; ord, begreper og erfaringer gjennom aktivitetene og få positive tilbakemeldinger fra engasjerte voksne. Leken skal foregå i et miljø hvor barnet blir oppmuntret til å prøve og få positive tilbakemeldinger.

Personvern og cookies